Restaurant Hula in Heule | Kanvas

Restaurant Hula in Heule

Opdrachtgever: 
Restaurant Hula

Zowel het restaurant als de feestzaal van Restaurant Hula kreeg een SoftSoundPro spanplafond met ingewerkte verlichting. In de eerste plaats omwille van de akoestische eigenschappen, maar ook omdat het zeer mooi oogt. Zeker in combinatie met het originele dakgebinte dat nu helemaal tot zijn recht komt.